top of page

   Terve elukeskkonna loomine digiajastu sisekujunduses 

    Tervekodu

 Tervekontor

       Tervekool

Millest alustada oma kodu planeerimist?
Esmalt on vaja läbi mõelda:
- Kas elad üürikorteris või oma korteris/majas?
- Kui pikalt kavatsed selles kohas elada?
- Kui suur on perekond, kas on oodata perelisa?
- Kas lapsed on samast soost või erinevast soost ja vajavad erinevaid ruume?
jne. jne. Mida täpsemalt oma pere vajadused läbi mõtled, seda parem.
Täpsemalt sellest, kuidas kujundada endale terve ja tervislik kodu, mis ei põhjustaks elanikele terviseprobleeme, järgmisel lehel.

Lisaks heale valgusele, vähesele mürale, värskele õhule, mittekahjulikele materjalidele mõjutavad meie töötulemusi ka elektromagnetväljad. Praeguseni on teadlased uurinud vaid tugevate elektromagntväljade koheselt avalduvat mõju, kuid tegelikult arvatakse, et tagajärjed avalduvad samuti kui suitsetamise puhul, alles aastate jooksul.

 
Tänapäeva kontorites istutakse tihti kahe, mõnes kohas veelgi enama monitori taga. Aga kes mõtleb päästetöötajate endi peale, kelle ees on päev läbi neli või enam monitori?

Lapsed ja eakad inimesed on elektromagnetkiirguse osas kõige haavatavamad. Paljudes maades, näiteks Iisraelis, on lastele lubatud esimene mobiil osta alles 16 aastaselt ja mõnedes maades, näiteks Prantsusmaal, on WIFI lasteaedades ja nutiseadmete kasutamine koolides keelatud. Selliseid otsuseid pole tehtud asjata, need on tehtud teaduslike põhjenduste tõttu laste tervise kaitseks.

Milline on hea õpikeskkond koolis ja kuidas kasutada moodsat tehnoloogiat nii, et see ei kahjustaks laste tervist.

Keskkonnateadlased 5G kohta.jpg

TTÜ emeriitprofessor Hiie Hinrikuse        ekspertarvamus 5G kohta

kokkuvõtvalt:

Raadiokiirgusega seotud tervisemõjud vajavad tähelepanu ja lahendamist.

Raadiokiirgusega seotud terviseriske ei saa ilmselt täielikult vältida, aga neid saab vähendada karmistades kehtivaid kiirgusnorme. Elanikkond peab olema teavitatud, et teha vabatahtlikult õigeid valikuid. On otstarbekas rakendada ettevaatuse ja mõistliku kasutuse printsiipi. Mitmed riigid on seda juba teinud. Eesti ei peaks riskeerima oma rahvastiku paljunemisvõime ja elu kvaliteediga.

Mõistlik oleks 5G asemel maksimaalselt panustada tervisele kahjutu optilise kaabelvõrgu, sh kohtvõrgu, kasutusele.

Raadio-ja mikrolainekiirguse piirnormid Eestis on sarnased sellele kui ülal olevas videos on hoiatatud: 600 - 1000 µW /cm2 kohta
bottom of page